PARADYSIO

dedicated to make difference

Non for profit organisation founded in 2012 by group of enthusiastic people

Občianske združenie založené v roku 2012 skupinou nadšených ľudí

Vďaka projektu Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl sa žiaci I. stupňa ZŠ z celého Slovenska dozvedeli ako správne triediť odpad, prečo je potrebné ho triediť, ako prebieha recyklácia materiálov a hlavne, ako odpadu tvoriť čo najmenej a pomáhať tak šetriť prírodné zdroje a chrániť našu planétu.

Hlavným cieľom projektu je podporiť a motivovať deti k ochrane životného prostredia a k triedeniu odpadov, informovať o nevyhnutnosti recyklácie, a to až k cieľu tzv. "zero-waste" správania. Hlavnou myšlienkou projektu je, že každé dieťa sa môže stať superhrdinom, a to SUPERHRDINOM RECYKLÁTOROM - a ochrániť tak našu Zem. Cieľom bolo osloviť všetkých žiakov na celom Slovensku a ponúknuť pedagógom praktické pomôcky na environmentálnu výchovu. Projekt využíva široké spektrum informačných nástrojov, komplexne šíri myšlienku, ako sa stať Superhrdinom (dodržiavanie zásad). Informácie sprostredkúva veselou, hravou a rozprávkovou formou a rôznymi spôsobmi - pesničkou, populárnymi youtube videami, TV filmom, knihou, appkou, , web stránkou a workshopmi na ZŠ.

Projekt sa realizoval 03/2019 - 08/2020.

Projekt Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja operačného programu Kvalita životného prostredia.

Viac na www.recyklator.sk


Hlavným hrdinom príbehu je Superhrdina Recyklátor, ktorého si populárne rozprávkové postavy Smejko, Tanculienka a deti zavolajú na pomoc, aby im pomohol zbaviť sa odpadu. Vďaka Recyklátorovi sa deti dozvedia, čo sa deje s odpadkami, ktoré hodia do koša, prečo je nevyhnutné odpad triediť, ako triediť, čo sa dá recyklovať, a to, že najlepší odpad je ten, čo vôbec nevznikne. Zároveň sa dozvedia, ako sa správať šetrne k prírode a ako šetriť prírodnými zdrojmi - ako deti samy môžu pomôcť ochrane prírody svojimi každodennými návykmi. Pointa príbehu je, že každé dieťa, každý človek sa môže stať takýmto Superhrdinom – že každý človek svojim správaním ovplyvňuje životné prostredie a môže pomáhať šetriť prírodu.
Projekt je zameraný hlavne na 5.-8.-ročné deti, pretože práve deti v tomto veku si začínajú tvoriť vlastný svetonázor, rady zaujímajú postoje a sú veľmi prístupné novým informáciám, preto je pôsobenie na ich výchovu vysoko efektívne. Informácie pomáhajú šíriť medzi deťmi veľmi populárne youtuberské postavy Smejka a Tanculienky. Inovatívne je aj spojenie multimediálnych nástrojov dostupných verejnosti (TV film,youtube videá,) spolu s osobným kontaktom na školách. Videá majú spolu vyše milióna zhliadnutí, do aktivít na školách bolo priamo zapojených viac ako 2000 detí.


Projekt Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja operačného programu Kvalita životného prostredia.