PARADYSIO

dedicated to make difference

Aj hračky chcú chodiť do školy
(Právo na vzdelanie)

Rozprávanie bábiky Ajky o deťoch, ktoré sa nehrajú
(Právo na voľný čas, na telesný a duchovný rozvoj. Deti nesmú byť využívané ako lacná pracovná sila alebo ako otroci)

Záhada ohryzenej tabule
(Dieťa má právo na obhajobu, nesmie byť odsúdené bez dokázania viny)